Biuro do Spraw Substancji i Preparatw Chemicznych

Otwrz stron: biuletyn informacji publicznej
| English version

Działalność / Nanomateriały

Zalecenia dotyczące definicji nanomateriału

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej można znaleźć informację o przyjętej w dniu 18 października 2011  rekomendacji  odnośnie definicji „nanomateriału”.

1.  „Nanomateriał” oznacza naturalny, powstały przypadkowo lub wytworzony materiał zawierający cząstki w stanie swobodnym lub w formie agregatu bądź aglomeratu, w którym co najmniej 50 % lub więcej cząstek w liczbowym rozkładzie wielkości cząstek ma jeden lub więcej wymiarów w zakresie  1 nm – 100 nm.

W określonych przypadkach, uzasadnionych względami ochrony środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa lub konkurencyjności, zamiast wartości progowej liczbowego rozkładu wielkości cząstek wynoszącej 50 % można przyjąć wartość z zakresu 1-50 %.
 

 • 2.   W drodze odstępstwa od pkt 2 za nanomateriały należy uznać fulereny, płatki grafenowe oraz jednościenne nanorurki węglowe o co najmniej jednym wymiarze poniżej 1 nm.
   
 • 3.   Na potrzeby pkt 2 terminy „cząstka”, „aglomerat” i „agregat” definiuje się następująco:
 1. „cząstka” oznacza drobinę materii o określonych granicach fizycznych;
 2. „aglomerat” oznacza zbiór słabo powiązanych cząstek lub agregatów, w którym ostateczna wielkość powierzchni zewnętrznej jest zbliżona do sumy powierzchni poszczególnych składników;
 3. „agregat” oznacza cząstkę zawierającą silnie powiązane lub stopione cząstki.
 • 4.  Jeśli jest to technicznie możliwe i wymagane w danym systemie prawnym, zgodność z definicją w pkt 2 można określać ilościowo na podstawie powierzchni właściwej przypadającej na objętość. Materiał należy uznać za zgodny z definicją w pkt 2 jeżeli jego powierzchnia właściwa przypadająca na objętość jest większa niż 60 m2/cm3. Jednak materiał, który jest nanomateriałem ze względu na liczbowy rozkład wielkości cząstek, należy uznać za zgodny z definicją w pkt 2, nawet jeśli jego powierzchnia właściwa jest mniejsza niż 60 m2/cm3.

  Powyższa definicja „nanomateriału” będzie stosowana do celów przyjmowania i wdrażania prawodawstwa oraz polityki i programów badawczych dotyczących produktów nanotechnologii.

  Więcej informacji o definicji nanomateriału znaleźć można na stronie http://ec.europa.eu/
 • Pełen tekst zalecenia Komisji z dnia 18 października 2011 r. dotyczącego definicji nanomateriału znaleźć można TUTAJ
 

Strona korzysta z plikw cookie w celu realizacji usug zgodnie z Polityk prywatnoci. Moesz okreli warunki przechowywania lub dostpu do cookie w Twojej przegldarce.

Wicej informacji mona znale w Polityce prywatnoci i wykorzystywania plikw cookies w serwisie

Akceptuj polityk prywatnoci i wykorzystywania plikw cookies w serwisie