Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Działalność

Zabawki

Dyrektywa Rady z dnia 3 maja 1988 r.w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek (88/378/EWG) została wdrożona do prawa krajowego przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. 2003 nr 210, poz. 2045).

Do zabawek mają również odniesienie przepisy dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

Biuro uczestniczyło w spotkaniach Grupy Roboczej ds. Harmonizacji Technicznej dotyczących nowelizacji dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek, w zakresie opracowywania wymagań szczegółowych odnoszących się do właściwości chemicznych zabawek.

Najważniejsze zmiany w nowej dyrektywie dotyczące właściwości chemicznych zabawek:

  • Określenie limitów migracji dla niektórych substancji niebezpiecznych występujących w zabawkach,
  • Wykaz substancji zapachowych, które ze względu na swoje właściwości alergizujące nie mogą być obecne w zabawkach,
  • Wykaz substancji zapachowych mogących powodować alergie, w przypadku których istnieje obowiązek umieszczenia na etykiecie lub opakowaniu ich nazw, jeżeli stężenia tych substancji w zabawce przekraczają wartości określone w dyrektywie,
  • Zakaz stosowania nitrozoamin i substancji zdolnych do tworzenia nitrozoamin, jeżeli ich limity migracji z zabawki przekraczają wartości określone w dyrektywie,
  • Zaostrzenie przepisów odnoszących się do stosowania w zabawkach substancji i mieszanin rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość (CMR),
  • Lista substancji należących do CMR i ich dozwolonych zastosowań w zabawkach.

Stara dyrektywa zabawkowa, zostaje uchylona od dnia 20 lipca 2011 r.  z wyjątkiem art. 2 ust. 1 i części 3 załącznika II (Właściwości chemiczne), które zostają uchylone od dnia 20 lipca 2013 r.
 

Akty prawne:

Dokładne informacje dotyczące zabawek znajdują się na stronach Ministerstwa Rozwoju.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie