Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

DPL

Wniosek nowej jednostki badawczej

 

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2019 r., Poz. 1225) kontrola i weryfikacja spełniania przez jednostkę organizacyjna wykonującą badania substancji i ich mieszanin chemicznych zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w celu uzyskania przez te jednostkę certyfikatu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wpisu jej do wykazu certyfikowanych jednostek badawczych następuje na wniosek tej jednostki. 

 

Wniosek jednostki badawczej o przeprowadzenie kontroli i weryfikacji spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

Nazwę i adres siedziby jednostki badawczej oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej

 

 

Informacje dotyczące struktury organizacyjnej jednostki badawczej

 

 

Rodzaj produktów objętych badaniami

 

 

Zakres wykonywanych badań*

 

Imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer telefonu osoby lub osób odpowiedzialnych za program zapewnienia jakości w jednostce badawczej

 

liczba osób zatrudnionych w jednostce badawczej, w tym osób zaangażowanych bezpośrednio w wykonywanie badań wymagających spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

 

Informacje dotyczące wdrożenia w jednostce badawczej innych systemów jakości

 

 

* Określając we wniosku zakres wykonywanych badań, wskazuje się badania prowadzone w jednostce badawczej, którymi mogą być w szczególności:

1) badania właściwości fizykochemicznych;

2) badania właściwości toksycznych;

3) badania właściwości mutagennych;

4) badania toksyczności środowiskowej w odniesieniu do organizmów wodnych i lądowych;

5) badania zachowania się badanej substancji w wodzie, glebie i powietrzu, badania bioakumulacji;

6) badania pozostałości;

7) badania wpływu na układy typu mezokosm i ekosystemy naturalne;

8) analizy chemiczne i badania biochemiczne;

9) inne rodzaje badań (należy sprecyzować rodzaj takich badań)

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach jednostki badawcze składające wniosek o przeprowadzenie kontroli i weryfikacji spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w celu uzyskania przez tę jednostkę certyfikatu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wpisu jej do wykazu certyfikowanych jednostek badawczych podlegają opłacie jednorazowej.

Opłata jednorazowa, o której mowa w § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat przez jednostki badawcze za kontrolę i weryfikację spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 723) wynosi 6000 zł. Opłatę jednorazową wnosi się wraz ze złożeniem wniosku o wydanie certyfikatu i wpis do wykazu certyfikowanych jednostek badawczych.

Opłatę jednorazową należy dokonać na numer konta bankowego Biura do spraw Substancji Chemicznych: Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Łodzi: 32 101013710015312231000000.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie