Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

REACH

REACH - Załączniki

Załącznik I     Przepisy ogólne dotyczące oceny substancji i sporządzania raportów                                                  bezpieczeństwa chemicznego

Załącznik II     Wytyczne dotyczące sporządzania kart charakterystyki

Załącznik III    Kryteria dotyczące substacji zarejestrowanej w ilości 1-10 ton

Załącznik IV    Zwolnienia z obowiązku rejestracji zgodnie z art. 2 ust.7 lit. a)

Załącznik V      Zwolnienia z obowiązku rejestracji zgodnie z art. 2 ust.7 lit. b)

Załącznik VI     Wymaganiaw zakresie informacji , o których mowa w art. 10

Załącznik VII    Wymagania w zakresie informacji standardowych dotyczących substancji                                             produkowanych lub importowanych w ilości co najmniej 1 tony

Załącznik VIII   Wymagania w zakresie informacji standardowych dotyczących substancji                                            produkowanych lub importowanych w ilości co najmniej 10 ton

Załącznik IX     Wymagania w zakresie informacji standardowych dotyczących substancji                                            produkowanych lub  importowanych w ilości co najmniej 100 ton

Załącznik X      Wymagania w zakresie informacji standardowych dotyczących substancji                                            produkowanych lub  importowanych w ilości co najmniej 1 000 ton

Załącznik XI     Ogólne zasady dostosowywania standardowego trybu badań określonego w                                      załącznikach VII-X

Załącznik XII    Przepisy ogólne dla dalszych użytkowników dotyczące oceny substancji i                                            sporządzania raportów bezpieczeńdtwa chemicznego

Załącznik XIII    Kryteria identyfikacji substancji trwałych, wykazujących zdolnośc do bioakumulacji                            i toksycznych oraz substancji bardzo trwałych i wykazujących bardzo dużą                                          zdolność do bioakumulacji

Załącznik XIV    Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń

Załącznik XV     Dokumentacja

Załącznik XVI    Analiza społeczno-ekonomiczna

Załącznik XVII   Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania                                            niektórych niebezpiecznych substancji, preparatów i wyrobów 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie