Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

REACH

REACH - Krajowe Centrum Informacyjne

Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH (HELPDESK) zostało utworzone na podstawie artykułu 124 rozporządzenia (WE)1907/2006, na mocy którego zobowiązano państwa członkowskie do stworzenia krajowych centrów informacyjnych w celu udzielania producentom, importerom, dalszym użytkownikom i wszelkim innym zainteresowanym stronom porad dotyczących ich odpowiedzialności i obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia, w szczególności w związku z rejestracją substancji.
Konieczność utworzenia krajowych centrów informacyjnych, które mają służyć pomocą przedsiębiorcom, zwłaszcza MŚP, w stosowaniu wymogów rozporządzenia po raz pierwszy wskazano już w punkcie 39 preambuły rozporządzenia REACH.
Na mocy ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach za utworzenie i prowadzenie Krajowego Centrum Informacyjnego zgodnie z art. 124 rozporządzenia REACH odpowiedzialny jest Inspektor do Spraw Substancji Chemicznych. Centrum funkcjonuje w ramach Biura do Spraw Substancji Chemicznych.

 

Strona internetowa Krajowego Centrum Informacyjne ds. REACH (HELPDESK)

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie