Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Tytoń e-papierosy

Procedury zgłoszeń

Na stronie Komisji Europejskiej znajdują się tłumaczenia poradników dotyczących  uzyskania przez zgłaszającego numeru ID oraz tłumaczenia pól w kreatorze plików zarówno dla zgłoszenia e-papierosów jak i wyrobów tytoniowych.
 

Przedkładanie właściwym organom państw członkowskich szczegółowych informacji  na temat wyrobów tytoniowych oraz wyrobów powiązanych jest dokonywane elektronicznie poprzez wspólną dla wszystkich państw członkowskich platformę IT, administrowaną przez Komisję Europejską.

UWAGA!!!

Dla wyrobów tytoniowych

Przekazanie informacji za pośrednictwem wspólnego elektronicznego systemu przekazywania danych  w formacie określonym w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2015/2186 z dnia 25 listopada 2015 r., będzie równoznaczne w wypełnieniem obowiązków ustawowych, o których mowa w art. 8a ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Dla e-papierosów

Przekazanie informacji za pośrednictwem wspólnego elektronicznego systemu przekazywania danych  w formacie określonym w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2015/2183 z dnia 24 listopada 2015 r., będzie równoznaczne w wypełnieniem obowiązków ustawowych, o których mowa w art. 11b ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Poniżej znajdują się ogólne informacje na temat przebiegu zgłaszania:

 

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, jest stworzenie konta na EU Login. Jest to w szczególności obowiązkowy punkt dla zgłaszających, którzy zamierzają skorzystać z aplikacji „Client/Stand-Alone”. EU Login jest to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej. Umożliwia on użytkownikom dostęp do szeregu systemów informatycznych Komisji przy użyciu pojedynczej nazwy użytkownika i hasła. 

Kolejnym krokiem jest przystąpienie do uzyskania ID (tylko producent i importer mogą ubiegać się o nadanie ID), w tym celu:

 1. pobierz formularz rejestracyjny (Aby pobrać plik, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „zapisz link jako) ;
 2. przeczytaj uważnie instrukcję zawartą w formularzu;
 3. wypełnij formularz;
 4. prześlij kompletny formularz rejestracyjny.

Po wpłynięciu do KE formularza, rozpocznie się proces przypisania numeru ID dla zgłaszającego. KE może poprosić zgłaszającego o uzupełnienie brakujących/dodatkowych informacji. Ponadto KE informuje, iż będzie się starała w jak najkrótszym czasie przydzielać numery ID, jednakże w najgorętszym okresie może to potrwać nawet kilka dni.

Jeżeli mamy już indywidualny numer ID, możemy przystąpić do zgłoszenia.

Poniżej szczegółowe informacje na temat wymagań związanych z procesem zgłoszenia w Polsce dla poszczególnych wyrobów:

Poniżej opisujemy 2 sposoby, za pomocą których przedsiębiorcy będą mogli zgłaszać swoje wyroby do właściwych organów krajowych:

 1. poprzez aplikację samodzielną (Client/Stand-Alone application) – aplikacja odpowiednia dla firm z nierozbudowaną infrastrukturą IT. Dostęp jest bezpłatny.
 2. poprzez aplikację system do systemu (System-to-system submissions) – skierowaną do firm z rozbudowaną infrastrukturą IT. Korzystanie z tego sposobu wymaga posiadania dostępu do sieci e-Delivery, która jest kompatybilna z siecią KE i zapewnia bezpieczny transfer danych. Więcej informacji na temat sieci e-Delivery można znaleźć poniżej:

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eDelivery

Więcej dokumentów technicznych związanych z zainstalowaniem i korzystaniem z platformy można znaleźć na CircaBC (trzeba mieć konto na platformie EU Login):

Po wybraniu jednej z powyższych kategorii zostaną Państwo przekierowani na stronę CircaBC, następnie należy wybrać:
 
 • Latest versions of technical documents, a następnie
 • XML submission through web interface i w dalszej kolejności
 • tpd-xml-creator-tool-1.3.zip. 
TPD-xml-creator–tool jest narzędziem, które służy do tworzenia zgłoszeń wyrobów tytoniowych i powiązanych, jakie należy przekazywać w celu wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 
Jak stworzyć plik zgłoszenia gotowy do przesłania do Inspektora?
Podczas tworzenia zgłoszeń w TPD-xml-creator–tool w zakładce „Product presentation” w polu „National market” po wyborze opcji „Poland” zgłoszenie będzie przekazywane do bazy danych dostępnej dla Biura do spraw Substancji Chemicznych. Prawidłowo stworzone i przekazane zgłoszenie będzie oznaczało wypełnienie obowiązków nałożonych przepisami ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych .
Jak prawidłowo przesłać zgłoszenie?
Po stworzeniu zgłoszeń (w formie plików XML) należy je przekazać używając systemu 
E-trustex. Informator o tym jak we właściwy sposób przesłać zgłoszenia znajduje się również na CircaBC. Po wejściu na stronę CircaBC należy wybrać:
 • Latest versions of technical documents, a następnie
 • XML submission through web interface i w dalszej kolejności
 • ETRUSTEX_tutorial.pdf.

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi dokumentami znajdujacymi się na CircaBC.

Warto również zapoznać się z poniższymi dokumentami:

Ponadto Komisja podała adresy mailowe do kontaktu w razie problemów:

Powyższe informacje można znaleźć na stronie KE:

http://ec.europa.eu/health/euceg/#fragment0

http://ec.europa.eu/health/euceg/#fragment1

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie