Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Tytoń e-papierosy

Polskie akty prawne

Do polskiego porządku prawnego Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE  jest transponowana ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2016 poz. 1331).
 
W dniu 5 Maja 2017 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2017 poz.957)
 
Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie zmiany w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych polegające na uchyleniu art. 4 na podstawie art. 21 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916) oraz na dodaniu ust. 3 w art. 15 w brzmieniu: „3. Sąd może orzec przepadek wyrobów tytoniowych, przedmiotów imitujących opakowania wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych niebędących własnością sprawcy, jeżeli ich właściciel lub inna osoba uprawniona, nie zachowując ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, przewidywała albo mogła przewidzieć, że mogą one służyć lub być przeznaczone do popełnienia przestępstwa.” na podstawie art. 3 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2439)
 
W dniu 27 lipca 2018 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1446)
 

W dniu 4 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw (poz. 638) ustawę z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/638

W dniu 12 listopada 2019 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2019r. poz. 2182)

Celem ustawy jest doprecyzowanie dotychczasowych przepisów oraz dostosowanie ich do rozwiązań przyjętych w aktach prawa europejskiego. Ustawa wchodzi w życie w dniu 19 kwietnia 2019 r., z wyjątkiem części przepisów, które wchodzą w życie w dniu 5 kwietnia 2019 r.

 
Ponadto poniżej umieszczamy wykaz aktów prawnych sporządzonych przez Ministra Zdrowia w zakresie wyrobów tytoniowych oraz powiązanych wyrobów:
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wykazu laboratoriów przeprowadzających weryfikację maksymalnego poziomu wydzielanych substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w dymie papierosów (Dz. U. 2016 poz. 1410);
  • obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie instytutów badawczych przeprowadzających ocenę sprawozdań zawierających wyniki badań priorytetowych dodatków zawartych w papierosach i w tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2017 r. poz. 12);
  • obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie instytutów badawczych przeprowadzających ocenę sprawozdań zawierających wyniki badań priorytetowych dodatków zawartych w papierosach i w tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2020 r. poz. 19).
 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie