Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Działalność / Współpraca zagraniczna

Polska Pomoc

W 2014 r. Inspektor do spraw Substancji Chemicznych zrealizował projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Projekt był kontynuacją współpracy rozpoczętej z partnerem projektu – Narodowym Centrum Zdrowia Publicznego Mołdawii w 2011 roku.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o polskiej pomocy prosimy odwiedzić stronę:

www.polskapomoc.gov.pl

Nazwa Projektu:

 • „Przygotowanie kadry administracji publicznej Mołdawii do zadań związanych z procesem zbliżania systemu zarządzania chemikaliami do standardów unijnych i międzynarodowych";

Cel projektu:

 • Podniesienie kwalifikacji kadry administracji publicznej Mołdawii w dziedzinie efektywnego zarządzania chemikaliami. Perspektywa długofalowa.

Działania projektowe:

 • Wizyta studyjna w Polsce poświęcona tematyce standardów pracy w laboratoriach badawczych, w ramach której 7 specjalistów z Mołdowii obejrzy następujące laboratoria:

§  Oddziały laboratoryjne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej (WSSE);

§  Specjalistyczne Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi;

§  Laboratorium Zakładu Toksykologii i Kancerogenezy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi;

§  Laboratoria w firmie Selvita S.A., Kraków.

 • Szkolenie dla 20 specjalistów z administracji publicznej w Narodowym Centrum Zdrowia Publicznego w Mołdawii. Tematyka szkolenia:

§  Zarządzanie jakością w laboratoriach toksykologicznych;

§  Metodologia badań toksykologicznych;

§  Zadania, obowiązki i uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie kontroli chemikaliów;

§  Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych ze względu na zagrożenia dla zdrowia człowieka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008  (CLP).

 • Warsztaty w Biurze do spraw Substancji Chemicznych na temat niezbędnych elementów aktu prawnego regulującego obrót chemikaliami.

Bezpośrednie korzyści z realizacji projektu odniesie około 30 specjalistów z mołdawskiej administracji publicznej uczestniczących w działaniach projektowych. W dalszej perspektywie projekt może poprawić proces zarządzania chemikaliami w Mołdawii oraz może wywrzeć pozytywne efekty na zdrowie ludzkie oraz ochronę środowiska naturalnego w kraju beneficjenta.

 

https://www.chemikalia.gov.pl/img/39380e29.jpg

Rys. Plakat promujący projekt „Przygotowanie kadry administracji publicznej Mołdawii do zadań związanych z procesem zbliżania systemu zarządzania chemikaliami do standardów unijnych i międzynarodowych".


W 2013 r. Inspektor do spraw Substancji Chemicznych wdrażał projekt pt. „System zarządzania chemikaliami – zbliżenie legislacji krajowej Mołdowy oraz jej instytucji do standardów unijnych oraz międzynarodowych” współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Projekt był kontynuacją współpracy rozpoczętej z jednostką partnerską z kraju beneficjenta (Narodowym Centrum Zdrowia Publicznego Mołdowy) dzięki projektowi polskiej pomocy realizowanemu w 2011 r.

Głównym celem projektu wdrażanego w 2013 r. było podniesienie kwalifikacji kadry specjalistów Mołdawskich (zarówno
w administracji centralnej, publicznej, w sektorze naukowym, w sektorze przedsiębiorstw oraz wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych) w dziedzinie efektywnego zarządzania chemikaliami.

Wyznaczony cel realizowany był poprzez 3 działania projektowe:

 • wizytę studyjną w Biurze dla 7 przedstawicieli administracji centralnej Mołdowy (16 – 20 września 2013 r.)
 • dwa szkolenia w Mołdowie dla grupy około 40 przedstawicieli administracji publicznej, jednostek naukowych oraz przedsiębiorców (14 – 18 października i 4 – 8 listopada 2013 r.)

Tematyka wykładów prowadzonych podczas wizyty studyjnej i szkoleń w Mołdowie związana była z szeroko rozumianym pojęciem zarządzania chemikaliami.

Bezpośrednie korzyści z realizacji projektu odniosło 7 specjalistów mołdawskiej administracji centralnej uczestniczących
w wizycie studyjnej w Polsce oraz około 40 przedstawicieli mołdawskiej administracji publicznej, jednostek naukowych oraz przemysłu biorących udział w szkoleniach w Kiszyniowie. Należy podkreślić, że liczba 40 osób posiadających wiedzę na temat zarządzania chemikaliami w kraju liczącym 3,5 mln mieszkańców jest bardzo dobrym wynikiem. Wiedza uzyskana podczas szkoleń może wpłynąć na podniesienie kwalifikacji zawodowych odbiorców, co będzie pomocne w przyszłych planowanych w tym kraju pracach legislacyjnych regulujących obrót chemikaliami.

Ponadto podniesienie poziomu wiedzy przedstawicieli administracji, j. naukowych i przedsiębiorców o zarządzaniu chemikaliami pośrednio wspomoże proces ochrony środowiska oraz zdrowia ludzkiego
w Mołdowie.

 

Rys. Plakat promujący projekt „System zarządzania chemikaliami – zbliżenie legislacji krajowej
Mołdowy oraz jej instytucji do standardów unijnych oraz międzynarodowych”
.

Fot. Szkolenie w Mołdowie

 


W latach 2012 - 2013 Inspektor do spraw Substancji Chemicznych realizował projekt pt. „Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla specjalistów w zakresie gospodarowania chemikaliami i ochrony środowiska w Armenii” współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej  Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Projekt był kontynuacją współpracy z Ministerstwem Ochrony Środowiska Republiki Armenii, prowadzonej wcześniej w ramach projektu Polskiej Pomocy 2011 oraz w ramach działań w innych projektach międzynarodowych.

W ramach projektu przeprowadzono w Erywaniu 18 sesji szkoleniowych z zakresu zarządzania chemikaliami, w ramach których zostało przeszkolonych ponad 150 osób. W grupie przeszkolonych znalazły się osoby zajmujące się zawodowo zarządzaniem chemikaliami i ochroną środowiska, a także studenci wydziałów chemicznych uczelni wyższych.

Tematyka sesji szkoleniowych obejmowała m. in. następujące zagadnienia: system prawny UE w obszarze chemikaliów, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych, karty charakterystyki, chemiczne bazy danych UE, gospodarka odpadami niebezpiecznymi, zasady unieszkodliwiania odpadów pestycydowych, zasady oceny ryzyka dla środków ochrony roślin, działanie organów nadzoru w obszarze chemikaliów, rejestracja produktów biobójczych.

Realizacja projektu przyczyniła się do stworzenia przeszkolonej, świadomej kadry specjalistów w zakresie ochrony środowiska i zarządzania chemikaliami, zarówno w administracji publicznej, jak i w sektorze naukowym oraz w sektorze przedsiębiorstw w Armenii.

 

Fot. Plakat promujący projekt „Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń

dla specjalistów w zakresie gospodarowania chemikaliami i ochrony środowiska w Armenii”

Fot. Szkolenie w Armenii


W 2011 r. Inspektor do spraw Substancji Chemicznych realizuje trzy projekty współfinansowane w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o polskiej pomocy prosimy odwiedzić stronę:

Realizowane projekty to:

 • „Pomoc w tworzeniu w Armenii systemu zarządzania chemikaliami ułatwiającego integrację gospodarczą z Unią Europejską”;
 • „Pomoc w tworzeniu w Gruzji systemu zarządzania chemikaliami ułatwiającego integrację gospodarczą z Unią Europejską”;
 • „Pomoc w tworzeniu w Mołdowie systemu zarządzania chemikaliami ułatwiającego integrację gospodarczą z Unią Europejską”.

Cele projektów:

 • Wstępne przygotowanie przedstawicieli administracji centralnej Armenii, Gruzji i Mołdowy do działań związanych z zarządzaniem chemikaliami;
 • Zapoznanie przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych z Armenii, Gruzji i Mołdowy z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zarządzania Chemikaliami we Wspólnocie.

Bezpośrednie korzyści z realizacji projektu odniesie 21 specjalistów armeńskiej, gruzińskiej i mołdawskiej administracji centralnej uczestniczących w wizycie studyjnej w Polsce oraz około 110 przedstawicieli armeńskiej, gruzińskiej i mołdawskiej administracji publicznej, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych biorących udział w szkoleniu w Armenii, Gruzji i Mołdowie.

Wiedza na temat zarządzania chemikaliami przekazana szerokiej grupie uczestników szkolenia w krajach beneficjentów przyczyni się z dużym prawdopodobieństwem do jej rozpowszechniania wśród ogółu społeczeństwa, co wpłynie pośrednio na ułatwienie integracji gospodarczej w obszarze wolnego handlu dotyczącego zarządzania chemikaliami. W szerszej perspektywie na skutek poprawy procesu zarządzania chemikaliami w Armenii, Gruzji i Mołdowie realizowane projekty przyczynią się do poprawy zdrowia społeczeństwa, a także do lepszej ochrony środowiska naturalnego państw beneficjentów.

Plakaty promujące projekty:

Pomoc w tworzeniu w Armenii systemu zarządzania chemikaliami ułatwiającego integrację gospodarczą z Unią Europejską Pomoc w tworzeniu w Gruzji systemu zarządzania chemikaliami ułatwiającego  integrację gospodarczą z Unią Europejską Pomoc w tworzeniu w Mołdowie systemu zarządzania chemikaliami ułatwiającego integrację gospodarczą z Unią Europejską
 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie