Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Działalność / Współpraca zagraniczna

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju(Organization for Economic Co-operation and Development – OECD)

OECD jest międzyrządową organizacją gospodarczą, powołaną do życia w 1960 r. na mocy Konwencji Paryskiej, podpisanej w 1960 r. Jest bezpośrednią sukcesorką Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC), powstałej w 1948 r.
w celu odbudowy Europy ze zniszczeń wojennych w ramach realizacji Planu Marshalla.

Siedziba organizacji znajduje się w Paryżu. Funkcję Sekretarza Generalnego OECD od dnia 1 czerwca 2006 r. pełni Angel Gurria (Meksyk).

Głównym celem OECD jest koordynacja polityki społeczno-ekonomicznej krajów członkowskich w celu stymulowania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, rozwoju społecznego oraz międzynarodowego handlu i przepływów kapitałowych. W związku z tym Organizacja opracowuje wspólne zasady działania w poszczególnych dziedzinach gospodarki, które przyjmują postać zaleceń, rezolucji, deklaracji, umów.

Biuro współpracuje z OECD w ramach Specjalnego Programu Kontroli Chemikaliów, obejmującego następujące zagadnienia:

  • Metody badań substancji chemicznych,
  • Dobra Praktyka Laboratoryjna,
  • Ocena ryzyka,
  • Kontrola ryzyka,
  • Harmonizacja klasyfikacji i oznakowania w skali globalnej,
  • Współpraca w ocenie ryzyka stwarzanego przez substancje istniejące,
  • Metodyka (Q)SAR,
  • Nanomateriały.
     

Pracownicy Biura reprezentują Polskę na odbywających się co 9 miesięcy Wspólnych Spotkaniach Komitetu Chemikaliów oraz Grupy Roboczej do spraw Chemikaliów, Pestycydów i Biotechnologii, na których przedstawiciele państw OECD oceniają wykonanie podjętych działań i nakreślają zadania na przyszłość. Zagadnienia omawiane na spotkaniach obejmują dodatkowo problematykę środków ochrony roślin, produktów biobójczych, biotechnologii, wypadków chemicznych, rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń oraz nowej żywności i pasz.

Pracownicy Biura lub eksperci z innych instytucji wyznaczeni przez Biuro biorą udział w pracach OECD w zakresie oceny ryzyka, metod badań substancji chemicznych, Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, narzędzia QUSAR, programu IUCLID
i nanomateriałów.

Linki:

Strona OECD poświęcona bezpiecznemu stosowaniu chemikaliów

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie