Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

DPL

Metody badawcze

 

Badania właściwości substancji/mieszanin chemicznych w zakresie toksyczności, ekotoksyczności czy właściwości fizykochemicznych są zazwyczaj wykonywane z wykorzystaniem wytycznych dotyczących badań. Poniżej znajdą Państwo link do wytycznych do badań zatwierdzonych na poziomie OECD:

http://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/oecdguidelinesforthetestingofchemicals.htm

 

W związku z rozwojem naukowym i zmianami w regulacjach, wytyczne  dotyczące badań są uaktualniane i zastępowane nowymi wersjami. Na stronie OECD (Draft Test Guidelines and public commentary rounds;

http://www.oecd.org/env/ehs/testing/chemicalstestingdraftoecdguidelinesforthetestingofchemicals-sections1-5.htm) znajdują się informacje o obecnie uaktualnianych metodach badawczych lub o nowo opracowywanych. Istnieje możliwość przesyłania komentarzy do uaktualnianych lub nowo opracowywanych metod badawczych. Komentarze powinny być przesyłane do Krajowych koordynatorów ds. metod badawczych (National Coordinators of the Test Guidalines Programme). W Polsce jako Krajowy koordynator ds. metod badawczych został wyznaczony Pan dr inż. Mariusz Godala (mariusz.godala@chemikalia.gov.pl).

  

W Unii Europejskiej metody badawcze przyjęte na poziomie OECD są wdrażane za pomocą rozporządzenia w sprawie metod badań - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Rozporządzenie (WE) nr 440/2008 wraz z rozporządzeniami dostosowującymi to rozporządzenie do postępu technicznego znajduje się na stronie Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH&CLP:  https://reach.gov.pl/reach/pl/akty-prawne/metody-badan/

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie