Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Działalność

Łączne działanie chemikaliów

Kwestia uwzględniania w ocenie ryzyka chemikaliów również ich połączonego oddziaływania, nie została jak dotychczas kompleksowo uregulowana w prawie Unii Europejskiej. Połączone oddziaływanie chemikaliów jest uwzględniane w przypadku złożonych produktów chemicznych wprowadzanych na rynek (mieszanin chemicznych). Natomiast nie uwzględnia się łącznego oddziaływania w przypadku jednoczesnego narażenia na wiele ksenobiotyków obecnych w środowisku.

Jednoczesne narażenie na wiele substancji, nawet jeśli występują one w środowisku w stężeniach, w których żadna z tych substancji nie przekracza progu jej działania toksycznego, może wywołać spotęgowane, niezamierzone efekty. Podobnie jak w przypadku działania leków - niektóre leki w kombinacji z innymi mogą zwiększać ich efekt działania lub całkowicie go znosić.

Szczególne obawy wzbudza działanie czynników zaburzających układ hormonalny na zdrowie i środowisko. Badania potwierdzają szkodliwe działanie tych czynników na rozwój i funkcjonowanie organizmów ludzi i zwierząt.

Czynniki zaburzające układ hormonalny to substancje pochodzące z zewnątrz, które działając podobnie jak hormony, powodują rozregulowanie i nieprawidłowe funkcjonowanie układu dokrewnego. Mogą one znajdować się w żywności, środkach do pielęgnacji ciała, w powietrzu.

Problemy związane z oceną jednoczesnego oddziaływania na zdrowie ludzi i środowisko dwóch lub więcej substancji zostały podjęte w konkluzjach Rady UE ds. Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. Dokument ten nie ma charakteru prawnie wiążącego, jednak wydaje sie, iż wskazuje on na kierunek działań, jakie będą podejmowane w odniesieniu do przedmiotowego zagadnienia na poziomie Unii Europejskiej. W Konkluzjach Rady UE ds. Środowiska znalazła się m.in. propozycja, aby oddziaływanie wynikające z połączonego działania chemikaliów uwzględniać podczas przeprowadzania oceny ryzyka chemikaliów. Sugeruje się także, że wskazane są dalsze działania naukowe w celu pozyskania większej ilości informacji na ten temat

Konkluzje Rady UE (dokument w języku angielskim)
 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie