Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Działalność / Detergenty

Informacje ogólne

Wprowadzanie do obrotu detergentów jest regulowane rozporządzeniem (WE) 648/2004. Ten akt prawny określa miedzy innym warunki, jakie powinny spełniać detergenty wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej w zakresie ich składu, oznakowania i informacji przekazywanej konsumentom.

Zgodnie z art. 12 ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, Inspektor do spraw Substancji Chemicznych jest organem właściwym w Polsce wyznaczonym do wykonywania zadań administracyjnych dotyczących detergentów i współpracy w tym zakresie z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Komisją Europejską.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie