Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Działalność / Nanomateriały

Informacje ogólne

Nanomateriały spełniają definicję substancji zawartą w  Rozporządzeniu (WE) Nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i dlatego  podlegają przepisom tego rozporządzenia. Nanomateriały podlegają również przepisom Rozporządzenia (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Szczegółowe informacje o tym jakie obowiązki nakładają na producentów, importerów i dalszych użytkowników nanomateriałów powyższe rozporządzenia, można znaleźć w dokumentach opublikowanych na stronie internetowej Komisji Europejskiej Nanomaterials In REACH (dokument w języku angielskim).

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie