Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Działalność / Współpraca zagraniczna

HELCOM

W 2013 r. Inspektor do spraw Substancji Chemicznych wdrażał projekt pt. „System zarządzania chemikaliami – zbliżenie legislacji krajowej Mołdowy oraz jej instytucji do standardów unijnych oraz międzynarodowych” współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej  Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

HELCOM inaczej Komisja Ochrony Środowiska Obszaru Morskiego Bałtyku to organizacja międzynarodowa proklamowana przez Konwencję o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (Konwencję Helsińską). Celem Konwencji jest ochrona środowiska morskiego Bałtyku — wód, dna, zasobów żywych — przed zanieczyszczeniami ze wszystkich źródeł – z lądu, statków i atmosfery.
Więcej informacji na temat Komisji i prowadzonych przez nią działań można znaleźć na stronach internetowych HELCOM: http://www.helcom.fi/
Na podstawie zebranych informacji dotyczących stanu środowiska Bałtyku opracowywane są zalecenia skierowane do państw członkowskich, zobowiązujące do konkretnych działań, mających na celu ochronę obszaru Bałtyku. Jednym z nich jest Bałtycki Plan Działań, którego celem jest radykalne ograniczenie zanieczyszczeń odprowadzanych do Morza Bałtyckiego oraz przywrócenie do 2021 r. dobrego stanu ekologicznego morza. Jednym z obszarów priorytetowych tego planu jest zapobieganie eutrofizacji. Ponieważ wymiana wód Bałtyku jest procesem długotrwałym, doprowadzane substancje biogenne pozostają w nim przez wiele lat. Zalecenie HELCOM 28E/7 dotyczy ograniczenia stosowania polifosforanów w detergentach do prania przeznaczonych dla konsumentów. Oceniono, że w tego typu produktach można zredukować polifosforany do 0,2-0,5% fosforu m/m.


Polska, jako strona Konwencji Helsińskiej, zobowiązana jest do zastosowania wszelkich możliwych legislacyjnych, administracyjnych i innych środków w celu zapobiegania i eliminowania zanieczyszczenia Bałtyku. Wypełnianie tych zobowiązań leży w gestii kilkunastu resortów i instytucji. Resortem odpowiedzialnym za realizację postanowień Konwencji Helsińskiej w Polsce jest Ministerstwo Środowiska. Dla właściwej koordynacji działania instytucji i resortów odpowiedzialnych za wypełnianie zaleceń i współpracę w ramach Konwencji, minister środowiska utworzył polski Sekretariat Konwencji Helsińskiej, który od 1 stycznia 2003 r. działa w strukturach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ).

Więcej informacji na temat polskiego Sekretariatu Konwencji Helsińskiej znaleźć można na stronach GIOŚ:
http://www.gios.gov.pl/?language=1

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie