Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Działalność

 

Detergenty

W niniejszej sekcji znaleźć można informacje dotyczące działalności Biura do Spraw Substancji Chemicznych dotyczącej detergentów."Detergent", w świetle rozporządzenia WE nr. 648/2004 to jakakolwiek substancja lub preparat przeznaczony do procesów prania, mycia i czyszczenia. Biuro zostało zgłoszone do Komisji Europejskiej jako urząd odpowiedzialny za współpracę i wymianę informacji dotyczących funkcjonowania tego rozporządzenia z Komisją Europejską.

Nanomateriały

Nanomateriały spełniają definicję substancji zawartą w  Rozporządzeniu (WE) Nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i dlatego  podlegają przepisom tego rozporządzenia. Nanomateriały podlegają również przepisom Rozporządzenia (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Szczegółowe informacje o tym, jakie obowiązki nakładają na producentów, importerów i dalszych użytkowników nanomateriałów powyższe rozporządzenia, można znaleźć w dokumentach zamieszczonych w niniejszej sekcji.

Zabawki

Definicja zabawki została określona w  Art. 2 pkt 1 dyrektywy Rady z dnia 3 maja 1988 r.w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek (88/378/EWG). Zgodnie z tą definicją, do zabawek zaliczane są produkty lub materiały zaprojektowane lub przewidziane  do używania podczas zabawy przez dzieci do 14 roku życia.

Nawozy

 

Łączne działanie chemikaliów

 

Substancje zaburzające gospodarkę hormonalną

 

Informowanie Inspektora

W niniejszej sekcji znaleźć można informacje dotyczące wymogu poinformowania Inspektora do Spraw Substancji Chemicznych o wprowadzeniu do obrotu mieszaniny niebezpiecznej oraz obowiązku rejestracji działaności w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2.

 

Eksport / Import chemikaliów

W niniejszej sekcji znaleźć można informacje na temat przepisów Unii Europejskiej dotyczących eksportu i importu chemikaliów. 

 

Trwałe zanieczyszczenia organiczne TZO

W niniejszej sekcji znaleźć można informacje dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych.

 

Nowe substancje psychoaktywne
W niniejszej sekcji znaleźć można informacje dotyczące nowych substancji psychoaktywnych

 

Współpraca z organami nadzoru i innymi instytucjami

W niniejszej sekcji znaleźć można informacje na temat współpracy Biura do Spraw Substancji Chemicznych z organami nadzoru i innymi instytucjami.

Współpraca zagraniczna

W niniejszej sekcji znaleźć można informacje dot. współpracy Biura do Spraw Substancji Chemicznych z instytucjami międzynarodowymi w odniesieniu do chemikaliów.

 

Konferencje i szkolenia

W niniejszej sekcji znaleźć można informacje na temat konferencji i szkoleń organizowanych przez Biuro do Spraw Substancji Chemicznych.

 

Polska Pomoc
W 2011 r. Inspektor do spraw Substancji Chemicznych realizuje trzy projekty współfinansowane w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Archiwum

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie