Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Działalność

Biuletyn Biura

 

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu Biuletyn Chemia, Zdrowie, Środowisko. Naszym celem jest zapewnienie szerokiego
i bezpłatnego dostępu do informacji praktycznych i wiedzy w zakresie toksykologii i ekotoksykologii regulacyjnej, jak również:

 • analizowanie i wspomaganie poszukiwań rozwiązań problemów pojawiających się z wdrażaniem w Polsce i UE wymagań rozporządzenia REACH i CLP oraz powiązanych z nimi aktów prawnych,
 • przedstawianie poglądów dotyczących różnych aspektów wdrażania wymagań konwencji i umów międzynarodowych,
 • przedstawianie analiz procedur i metod badań właściwości substancji chemicznych niezbędnych do, zgodnej
  z prawem, oceny stwarzanych przez nie zagrożeń oraz ryzyka. Celem biuletynu jest więc promocja koncepcji
  i zwiększanie skuteczności toksykologii regulacyjnej jako narzędzia osiągania poprawy zdrowia publicznego, ochrony środowiska i wspomagania innowacyjności gospodarki. Dla praktyków w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego biuletyn jest narzędziem informacyjnym zapewniającym dopływ wiedzy o rozwiązaniach wdrażanych dla ochrony zdrowia ludzi i środowiska naturalnego na poziomie Wspólnoty, państw członkowskich, przedsiębiorstw i konkretnych zastosowaniach substancji chemicznych.

Chemia, Zdrowie, Środowisko jest biuletynem adresowanym do szerokiego kręgu odbiorców i otwartym dla autorów ze wszystkich środowisk.

Regulamin publikowania w Biuletynie Chemia, Zdrowie, Środowisko

 

Chemia, Zdrowie, Środowisko, Biuletyn BSCh,  (Grudzień 2016), Nr 7
 • Cele i procedury udzielania zezwoleń na stosowanie substancji chemicznych umieszczonych w załączniku XIV Rozporządzenia REACH
  Anetta Hałajewska-Wosik, Beata Pęczkowska
 • Archiwum w Systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
  Marek Ubraniak
 • Klasyfikacja substancji pod względem zagrożeń dla środowiska wodnego
  Dorota Dominiak, Mariusz Godala

 

Chemia, Zdrowie, Środowisko, Biuletyn BSCh,  (Styczeń 2015), Nr 6

 • Analiza zatruć dzieci ksenobiotykami w latach 2012-2013 w materiale Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej w Sosnowcu
  Tomasz Kłopotowski
 • The analysis of poisonings caused by xenobiotics in children, based on the materials of the Regional Poisons Control Centre with the Department of Clinical Toxicology in Sosnowiec in the years 2012 – 2013
  Tomasz Kłopotowski
 • Ostre zatrucia w latach 2012-2013 w świetle danych Oddziału Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
  Anna Piekarska-Wijatkowska, Anna Krakowiak
 • Acute Poisonings in 2012-2013 in the light of data of Toxicology Unit of Nofer Institute of Occupational Medicine in Lodz
  Anna Piekarska-Wijatkowska, Anna Krakowiak
 • Pracowite mikroby, czyli detergenty i środki czyszczące nowego typu. Aspekty zdrowotne, środowiskowe i prawne
  Włodzimierz Szymański

 

 Chemia, Zdrowie, Środowisko, Biuletyn BSCh,  (Grudzień 2013), Nr5
 • Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
  Aneta Wiktorek-Smagur
 • Ocena zgodności dokumentacji rejestracyjnej substancji chemicznych z wymogami rozporządzenia REACH oraz działania podejmowane w przypadkach stwierdzenia niezgodności.
  Szymon Domagalski
 • Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego
   (Endocrine Disrupters; Zaburzacze hormonalne).
  Bogusław Barański
 • Nanosrebro – problemy w ocenie środowiskowej.
  Anetta Hałajewska-Wosik, Kinga Mroziewicz

 

Chemia, Zdrowie, Środowisko, Biuletyn BSCh,  (Grudzień 2012), Nr4
 • Podsumowanie działań związanych z zarządzaniem chemikaliami, realizowanych w trakcie Prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej
  Rafał Brykowski, Jerzy Majka
 • Negocjacje międzynarodowe nad konwencją rtęciową 
  Rafał Brykowski/Agnieszka Dudra
 • Strategiczne Podejście do Międzynarodowego Zarządzania Chemikaliami (SAICM) 
  Rafał Brykowski/Szymon Domagalski
 • Zmiany Rozporządzenia (WE) nr 689/2008 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów
  Magdalena Balicka
 • Projekty realizowane przez Inspektora do Spraw substancji Chemicznych
  w ramach programu Polskiej Pomocy
  Justyna Wasikowska
 • Bezpieczne i higieniczne warunki pracy w Polsce – rola i misja Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
  Jolanta Skowroń

 

Chemia, Zdrowie, Środowisko, Biuletyn BSCh,  (Wrzesień 2011), Nr 3
 • OGÓLNE ZASADY OCENY OSTREJ I PRZEWLEKŁEJ TOKSYCZNOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN DLA ORGANIZMÓW WODNYCH
  Dorota Wiaderna

 • HARMONIZACJA KLASYFIKACJI I OZNAKOWANIA SUBSTANCJI ORAZ WYKAZ DOTYCZĄCY KLASYFIKACJI I OZNAKOWANIA
  Dorota Dominiak, Andrzej Kalski
 • TOKSYKOWIGILANCJA – CO TO JEST I CZY POTRZEBUJEMY JEJ W POLSCE
  Włodzimierz Szymański
 • NANOMATERIALS AND NANOTECHNOLOGY – THE GLOBAL CONCERN (artykuł z tłumaczeniem)
  David Azoulay
 • TRWAŁE ZANIECZYSZCZENIA ORGANICZNE – NOWE ZAGROŻENIA ZDROWOTNE
  Andrzej Sapota, Anna Kilanowicz

 

Chemia, Zdrowie, Środowisko, Biuletyn BSiPCh,  (Marzec 2011), Nr 2
 • Działania forum ECHA oraz Polskich Służb Nadzoru w zakresie egzekwowania przepisów REACH i CLP
  Edyta Mięgoć

 • Problemy dotyczące rejestracji nano-materiałów w świetle prac prowadzonych w ramach projektu RIP-oN 1
  Bogdan Walkowiak
 • Uwolnienie Polski od problemu odpadów pestycydowych
  Kazimierz Waleczek, Tomasz Stobiecki
 • Międzynarodowe konwencje jako globalne narzędzie zarządzania chemikaliami
  Magdalena Balicka
 • Rezolucja RW Światowej Organizacji Zdrowia nt. poprawy zdrowia poprzez bezpieczną gospodarkę nieprzydatnymi pestycydami i innymi nieprzydatnymi chemikaliam (tłumaczenie)
  EB126.R13

 

Chemia, Zdrowie, Środowisko, Biuletyn BSiPCh,  (Wrzesień 2010), Nr 1

 • Zalety Zintegrowanej Strategii Badań w ocenie właściwości toksycznych i ryzyka dla zdrowia ludzi
  Dorota Wiaderna

 • Odpowiedzialność za ocenę i kontrolę ryzyka dla zdrowia i środowiska w systemie bezpieczeństwa chemicznego w Unii Europejskiej – rola Komitetów Europejskiej Agencji Chemikaliów
  Bogusław Barański, Anna Graczyk
 • Wpływ niektórych składników detergentów na środowisko wodne.
  Ewa Tomal
 • Nanomateriały - duży problem z małymi cząstkami
  Kinga Mroziewicz
 • Rtęć w środowisku – źródła emisji i możliwości redukcji zagrożenia
  Stanisław Hławiczka
 • Krajowe Centrum Informacyjne ds. rozporządzenia REACH
  Monika Wasiak-Gromek
 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie