Strona główna BIP »

Strona główna


Uprzejmie informujemy, iż z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tj., z dniem 8 kwietnia 2011 r.), Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych utworzone i funkcjonujące na podstawie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 2001 Nr 11, poz. 84 z późniejszymi zmianami), staje się Biurem do spraw Substancji Chemicznych.  Przekształcenie odbywa się na zasadzie sukcesji generalnej, co oznacza, iż Biuro do spraw Substancji Chemicznych  wstąpiło z mocy prawa w całość praw i obowiązków Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych. 

Numery identyfikacyjne NIP oraz REGON, nie uległy zmianie.

Regon: 472934346
Nip: 726-24-01-985

 


Realizując wymogi ustawy z z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.)
Udostępniamy państwu urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej.

Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nieudostępnione poprzez wyłożenie lub wywieszenie w urzędzie, można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej kontaktując się z administratorem BIP: mkolibabka(at)chemikalia.gov.pl oraz pisemnie lub telefonując do redakcji BIP tel. (42) 253 84 01. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronach BIP

 


 

Biuro do spraw substancji Chemicznych zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z  dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym  i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1243), Biuro do spraw Substancji Chemicznych zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.

Informacje dotyczące Biura do spraw Substancji Chemicznych w języku migowym dostępne są  w zamieszczonym  poniżej filmie.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Osoby uprawnione, proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do sekretariatu Biura do spraw Substancji Chemicznych:

ul. Dowborczyków 30/34
90-019 Łódź
Tel: +48 42 2538 400/401
Fax: +48 42 2538 444
biuro@chemikalia.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza: /BdsSiPCh/SkrytkaESP

Rejestr zmian dokumentu2:

Autor: Małgorzata Kolibabka
Udostępnił: Rafał Brykowski
Data udostępnienia: 2010-10-12 10:32:35
Zmodyfikował: Małgorzata Kolibabka
Data modyfikacji: 2016-06-08 10:13:23