Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Prawo / Polskie akty prawne

Archiwum

W tym dziale znajdują się uchylone akty prawne.

Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 152,  poz. 1222).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 43, poz. 353)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. Nr 125 Poz. 851)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłaty przez jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych za kontrolę i weryfikację spełniania kryteriów oraz nadanie tym jednostkom uprawnień (Dz. U. Nr 61,  poz. 385)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 27, poz. 140)Lista substancji posiadających zharmonizowaną na poziomie UE klasyfikację i oznakowanie znajduje się w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. Ponieważ w załączniku VI do rozporządzenia nr 1272/2008 nazwy substancji podane są jedynie w języku angielskim, poniżej zamieszczamy, wyłącznie dla celów informacyjnych,  tabelę (Tabela A) z nieobowiązującego już rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem, w której podano w języku polskim nazwy substancji posiadających zharmonizowaną na poziomie UE klasyfikację i oznakowanie. Tabela ta ma jedynie charakter informacyjny, powinna wspierać przedsiębiorców w wypełnianiu wymogu zamieszczenia w kartach charakterystyki i na oznakowaniu opakowań substancji niebezpiecznych czy preparatów niebezpiecznych wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nazw substancji chemicznych w języku polskim. Uwaga! W tabeli tej nie znajdują się wszystkie substancje, które na dzień dzisiejszy zamieszczone są w załączniku VI do rozporządzenia nr 1272/2008.

Wykaz substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. 05.201.1674) - Tabela A

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie