Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Aktualności

Konsultacje specjalne w sprawie zharmonizowanej klasyfikacji (07.04)

(17.04.2020)

Europejska Agencja Chemikaliów zaprasza wszystkie zainteresowane strony do wzięcia udziału w konsultacjach specjalnych w sprawie zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania (CLH), które rozpoczęły się 7 kwietnia 2020 r. Wszelkie uwagi, które wpłyną po terminie komentowania, nie zostaną uwzględnione. Konsultacje dotyczą trzech substancji:
N-carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid) (CAS 67-43-6, EC 200-652-8);
pentapotassium 2,2',2'',2''',2''''-(ethane-1,2-diylnitrilo)pentaacetate (CAS 7216-95-7, EC 404-290-3);
pentasodium (carboxylatomethyl)iminobis(ethylenenitrilo)tetraacetate (CAS 140-01-2, EC 205-391-3).

Termin zgłaszania uwag upływa 21.04.2020 (do godz. 23.59 wg czasu w Helsinkach).
 

Specjalne (ukierunkowane) konsultacje w sprawie propozycji CLH rozpoczynane są w przypadku, gdy potrzebne są dalsze informacje na temat konkretnej klasy zagrożenia lub jeśli potrzebne są uwagi dotyczące np. konkretnego dodatkowego dokumentu. Ponieważ są to specjalne konsultacje, długość okresu komentowania jest ustalana indywidualnie dla każdego przypadku i zwykle jest krótsza niż zwykłe konsultacje publiczne w sprawie wniosku CLH. Konsultacje specjalne nie zastępują zwykłych konsultacji publicznych na temat propozycji CLH, co stanowi standardową część procesu CLH.

Propozycja CLH substancji została złożona w 2015 roku przez przedsiębiorcę z Holandii. Konsultacje społeczne zakończyły się 15.07.2016 r. 9 czerwca 2017 RAC przyjął opinie w sprawie zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania tych trzech substancji stwierdzając, że należy je zaklasyfikować jako działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1B (Repr. 1B; H360D). Przemysł dostarczył nowe informacje dotyczące przyjętej klasyfikacji ze względu na działanie szkodliwe na rozrodczość. Na podstawie wniosku Komisji Europejskiej otrzymanego w dniu 3 grudnia 2019 r. Dyrektor wykonawczy ECHA udzielił RAC upoważnienia do przeglądu opinii z dnia 9 czerwca 2017 r. w odniesieniu do klasyfikacji pod względem działania szkodliwego na rozrodczość oraz ustalenia specyficznego stężenia granicznego.

Celem konsultacji są poniższe zagadnienia:

1. Czy na podstawie tych nowych informacji obecna opinia RAC w sprawie klasyfikacji w klasie działania szkodliwego na rozrodczość tych substancji jako Repr. 1B H360D powinna zostać zmieniona?
2. Czy istnieje uzasadnienie dla ustalenia specyficznego stężenia granicznego?
Artykuł, na podstawie którego przeprowadza się konsultacje specjalne, został opublikowany w Regulatory Toxicology and Pharmacology (tom 97, sierpień 2018, str. 197-208).

Wszystkie zainteresowane strony są proszone o przesyłanie uwag w związku z przedmiotem ukierunkowanych konsultacji za pośrednictwem formularza internetowego do zgłaszania uwag do 21.04.2020. Komentarze zostaną opublikowane na stronie internetowej ECHA.

Link do strony ECHA do zgłaszania uwag odnośnie tej substancji LINK
Dokument będący przedmiotem specjalnych konsultacji jest dostępny na stronie LINK

Zebrane informacje zostaną uwzględnione podczas przygotowywania opinii do opracowania wniosku CLH przez Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC).  Do komentarza można załączyć plik do 10 MB, który może być oznaczony jako informacja niejawna.
Wszelkie uwagi, które wpłyną po terminie komentowania, nie zostaną uwzględnione w tabeli odpowiedzi na komentarze opublikowanej po przyjęciu opinii przez RAC.

Link do strony ECHA w sprawie specjalnych konsultacji dotyczących klasyfikacji i oznakowania LINK
 


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie