Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Aktualności

Konsultacje publiczne w sprawie proponowanych ograniczeń dla kwasu perfluoroheksanowego (PFHxA), jego soli i substancji pochodnych.

(14.04.2020)

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych w sprawie planowanych ograniczeń dla kwasu perfluoroheksanowego (PFHxA), jego soli i substancji pochodnych.

Niemcy, jako państwo członkowskie, przygotowały wniosek w sprawie ograniczeń obejmujący czterdzieści sześć substancji zarejestrowanych w ramach REACH (w 75 rejestracjach). ECHA opracowała również dodatkową orientacyjną listę substancji objętych zakresem niniejszego wniosku w sprawie ograniczeń. (Orientacyjny wykaz: LINK).

Propozycja dotyczy ograniczenia produkowania, stosowania i wprowadzania do obrotu substancji w jej postaci własnej, jak również zakaz stosowania i wprowadzania do obrotu jako składnik innej substancji, mieszaniny lub wyrobu w stężeniu równym lub wyższym niż 25 ppb dla sumy PFHxA i jego soli lub 1000 ppb dla sumy pochodnych PFHxA. Propozycja ograniczenia zawiera przepisy przejściowe oraz przewiduje szereg odstępstw.

W konsultacjach można składać uwagi na temat innych zastosowań niż te uwzględnione w propozycji ograniczenia. Miło widziane będą informację dotyczące uwalniania PFHxA z polimerów i zastosowania w branży tekstylnej, powłokach, piankach przeciwpożarowych oraz możliwych alternatywach dla PFHxA.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane strony poprzez wypełnienie kwestionariusza w języku angielskim dostępnego na stronie ECHA. Kwestionariusz, wszelkie dokumenty źródłowe oraz więcej informacji w tym temacie można znaleźć na stronie ECHA (LINK).

 

Konsultacje rozpoczęły się w dniu 25 marca 2020 r. i będą trwały do 25 września 2020 r.

 

W trakcie sześciomiesięcznego okresu konsultacji społecznych możliwe jest przesłanie więcej niż jednego komentarza. Biorąc udział w konsultacjach, prosimy o wzięcie pod uwagę, kiedy poszczególne aspekty wniosku zostaną omówione na posiedzeniach plenarnych Komisji i odpowiednio zaplanować termin ich składania:

 

 

 

Komitet

Posiedzenie plenarne Komitetu (czas)

Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC)

Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych (SEAC)

1. (2,5 miesiąca  od rozpoczęcia konsultacji)

Weryfikacja proponowanego zakresu. Podsumowanie zagrożeń i rozpoczęcie wstępnej dyskusji na temat narażenia / ryzyka.

 

Weryfikacja proponowanego zakresu.

Podsumowanie kosztów proponowanego ograniczenia i przeprowadzenie wstępnych dyskusji na jego temat

2. (5,5 miesiąca  od rozpoczęcia konsultacji)

Podsumowanie narażenia/ryzyka oraz podtrzymanie wstępnych dyskusji dotyczących ograniczeń.

Podsumowanie korzyści oraz podtrzymanie wstępnych dyskusji dotyczących odstępstw i proporcjonalności.

3. (8,5 miesiąca  od rozpoczęcia konsultacji)

Sfinalizowanie odstępstw. Ukończenie opinii wraz z treścią uzasadnienia i przyjęcie ostatecznej opinii.

Sfinalizowanie wniosku w sprawie proporcjonalności i odstępstw. Ukończenie opinii wraz z tekstem uzasadnienia i uzgodnienie projektu opinii.

4. 

Nie dotyczy

Wyciagnięcie wniosków z kwestii poruszonych podczas konsultacji publicznych w projekcie opinii SEAC. Przyjęcie ostatecznej opinii.

 

Więcej informacji na temat procedury wprowadzania ograniczeń można znaleźć na stronie ECHA (link).


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie